Wkłady koronowo-korzeniowe z włókna szklanego - standardowe i indywidualne

Wkłady koronowo-korzeniowe z włókna szklanego - standardowe i indywidualne

28 czerwca 2014


Plan konferencji: 

     

Termin: 28 czerwca 2014 r. (sobota), godz. 10:00-17:00
Prowadzący: lek. stom. Renata Lenkiewicz (specjalista protetyk) – Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej WUM
Koszt: prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego” – 770 zł, pozostali – 820 zł
Miejsce: Centrum Dental Day, ul. Środkowa 1 (róg ul. Wileńskiej), Warszawa

Za uczestnictwo w kursie przysługuje 6 punktów edukacyjnych

Plan kursu:

Część teoretyczna (3,5 godziny)

• które zęby leczone endodontycznie wymagają osadzenia wkładu koronowo-korzeniowego?
• leczenie protetyczne a wkłady z włókna szklanego, czy możemy całkowicie odrzucić wkłady metalowe, „efekt obręczy”
• wkłady koronowo-korzeniowe z włókna szklanego a wkłady metalowe: czynniki korzystne i niekorzystne
• głębokość osadzenia wkładu z włókna szklanego w przypadku odbudowy zachowawczej i protetycznej zęba
• procedura postępowania w przypadku kanałów okrągłych, z niewielkim stopniem zniszczenia zrębu korzenia
• możliwości postępowania w przypadku kanałów owalnych lub szeroko opracowanych: wkłady standardowe czy indywidualne?
• czy możemy zastosować wkład z włókna szklanego, jeżeli zaistnieje konieczność zmiany osi części koronowej zęba w stosunku do jego części korzeniowej?
• opracowanie kanału pod wkład standardowy i indywidualny
• docinanie wkładów z włókna
• procedura wykonania wkładu indywidualnego z włókna szklanego metodą pośrednią
• adhezja do zębiny kanałowej – możliwe problemy
• cementowanie wkładów z włókna szklanego: materiały i procedura
• niepowodzenia: odcementowanie wkładu, oddzielenie kompozytowego zrębu koronowego, złamanie wkładu z włókna, pęknięcie korzenia po leczeniu kanałowym: jak ich uniknąć?
• usuwanie wkładów z włókna szklanego

Część praktyczna (2,5 godziny)

I. Odbudowa przedtrzonowca lub trzonowca zaopatrzonego wkładem z włókna szklanego po leczeniu endodontycznym (praca na modelach szczęk – metoda bezpośrednia)

• Opracowanie kanału pod wkład standardowy
• Zacementowanie wkładu standardowego z jednoczesną odbudową zrębu
• Opracowanie pod capping

II. Wkład indywidualny – odbudowa zęba przedniego po szerokim opracowaniu endodontycznym kanału korzeniowego (praca na modelach gipsowych – metoda pośrednia)

• Określenie długości włókna StickTech Post
• Docięcie włókna głównego do odpowiedniej długości i konfiguracji kanału korzeniowego
• Połączenie włókien dodatkowych z pasmem włókna głównego i jednoczesnym ukształtowaniem części koronowej wkładu
• Wzmocnienie dodatkowymi pasmami części koronowej

III. Dyskusja – konsultacja własnych przypadków klinicznych

Zgłoszenia:
ARS DENTAL
Agnieszka Matysiak
Tel.: (22) 617-81-05
e-mail: szkolenia@arsdental.pl

Dane do przelewu:
ARS DENTAL sp. z o.o.
ul. Bychowska 51
04-536 Warszawa
NR RACHUNKU: 10 1240 1095 1111 0010 3530 1672
W tytule wpłaty prosimy o umieszczenie dopisku „KURS 28.06 + *imię i nazwisko*”

Brak głosów