Za udział w konferencjach i warsztatach MS

Prenumeratorzy MS mają pierwszeństwo udziału w konferencjach i kursach organizowanych przez „Magazyn Stomatologiczny” po preferencyjnych cenach –  za udział w konferencjach i kursach przysługują punkty edukacyjne. Wystawiamy certyfikaty.
 

Brak głosów
Brak głosów