Za udział w teście edukacyjnym

Prenumeratorzy mogą uczestniczyć w programie edukacyjnym rozpoczętym w 2006 roku. Ostatni test w  bieżącym okresie rozliczeniowym w numerze 7/8 MS. Uczestnicy mogą uzyskać maksymalnie 100 punktów edukacyjnych w całym okresie rozliczeniowym. Wystawiamy certyfikaty.
 

Brak głosów
Brak głosów