Zanotowane w Sztokholmie. Nowe sposoby rozpoznawania i leczenia próchnicy – stomatologia mikroinwazyjna

Wisła Ahlstrand
Lekarz stomatolog, Sztokholm
 

Przez wiele lat diagnozowanie i leczenie próchnicy w mojej klinice było oparte na wiadomościach nabytych w trakcie studiów w Instytucie Karolinska w Sztokholmie oraz na podyplomowych kursach dokształcających. Próchnicę uważano za chorobę, której wystąpienie można opóźnić lub w najlepszym wypadku zatrzymać, pod warunkiem dobrej współpracy między stomatologiem a pacjentem. Stomatolog powinien informować pacjentów o przyczynach choroby i pomóc im zrozumieć, jakie znaczenie i wpływ na jej rozwój mają różne czynniki, np. liczba posiłków w ciągu dnia, zawarte w diecie cukry i skrobia oraz jakość i ilość śliny w jamie ustnej. Klinika stomatologiczna powinna mieć personel, który motywowałby i instruował pacjentów w zakresie higieny jamy ustnej oraz wykonywał zabiegi fluorowania w adekwatnej do zaawansowania choroby liczbie i częstotliwości. Nie powinno się preparować tkanek, zanim nie stwierdzi się ponad wszelką wątpliwość, że próchnica, mimo profilaktyki, rozwija się dalej, powodując powstanie ubytku.

W artykule “Caries assessment and restorative treatments thresholds reported by Swedish dentists” (1), opartym na kwestionariuszach ankiet nadesłanych przez 651 stomatologów, autorzy piszą: „90% szwedzkich stomatologów nie leczy rozpoznanej na zdjęciach rentgenowskich próchnicy pierwotnej, usytuowanej między ⅓ do ½ części zewnętrznej zębiny, o ile pacjent utrzymuje dobrą higienę, a aktywność próchnicy jest niska. Ponadto 67% stomatologów rozważa leczenie ubytku na powierzchni żującej jedynie wtedy, kiedy – rozpoznany za pomocą badania zgłębnikiem, zostanie potwierdzony zdjęciem rentgenowskim. W razie wątpliwości co do diagnozy, stomatolodzy opierają się głównie na zdjęciach rentgenowskich. Młodsi dentyści częściej czekają z leczeniem do chwili, kiedy próchnica na powierzchniach stycznych rozwinie się do stanu zaawansowanego. Z odpowiedzi wynikało, że stomatolodzy w gabinetach prywatnych leczą ubytki proksymalne we wcześniejszym stadium, niż robią to dentyści w klinikach państwowych”. W tym miejscu trzeba podkreślić ważny aspekt badania i diagnozowania w krajach zachodnich, który jeszcze nie zawsze jest stosowany w Polsce: diagnoza próchnicy na powierzchniach stycznych zębów przedtrzonowych i trzonowych jest zawsze oparta na zdjęciach bocznych skrzydłowo- zgryzowych, albowiem zdjęcie panoramiczne nie jest wystarczająco bogate w szczegóły i nie pozwala na rozpoznanie próchnicy we wczesnych stadiach. Ci sami autorzy opublikowali pracę “Swedish dentists decisions on preparation techniques and restorative materials” (2), w której piszą: „w wypadku próchnicy na powierzchniach stycznych u pacjentów o dobrej higienie i niskiej aktywności choroby 48% stomatologów wybrałoby preparację tunelową, a tylko 20% opracowałoby ubytek tradycyjnie (ubytek klasy II). Najbardziej rozpowszechnionym sposobem leczenia próchnicy w bruzdach jest usunięcie tylko części zainfekowanej – wybierane przez 74% stomatologów. Tylko 27% dentystów zdecydowałoby się na zalakowanie reszty systemu bruzd. Jeżeli ubytek nie był widoczny na zdjęciu rentgenowskim, jedna trzecia stomatologów wybrałaby nieingerowanie, jedna trzecia zastosowałaby fluoryzację, a pozostali lakowanie bruzd”.

W 1999 roku Mejàre i wsp. (3) zaproponowali podział próchnicy na powierzchniach stycznych, który zyskał popularność w Skandynawii. A ponieważ podział ten jest ważny dla dalszej argumentacji, chciałabym go przybliżyć czytelnikom: E1 – próchnica w części zewnętrznej szkliwa, E2 – w jego części wewnętrznej, D1, D2 i D3 odpowiadają trzecim częściom zębiny, gdzie D1 oznacza próchnicę w ⅓ jej części zewnętrznej, a D3 próchnicę w ⅓ jej części wewnętrznej.

W latach 90. ubiegłego wieku, rozwijając naszą klinikę, chcieliśmy przyciągnąć nowych pacjentów, zwłaszcza studentów położonej w pobliżu politechniki. Okazało się jednak, że leczenie tych młodych ludzi stwarza problemy i są oni powodem naszej frustracji. Nawet jeśli przed wizytą w naszym gabinecie chodzili regularnie do dentysty, i tak mieli wiele aktywnych ubytków. Zdarzało się często, że w pobliżu nowo założonego wypełnienia w tym samym systemie bruzd znajdowałyśmy próchnicę. Wbrew normalnemu biegowi rzeczy, kiedy to wiedza wzrasta wraz z coraz większym doświadczeniem, zauważyłyśmy, że jesteśmy coraz bardziej skonfudowane. Czasami brązowe przebarwienia w bruzdach okazywały się bardzo zaawansowanymi ubytkami próchnicowymi, choć nie znaczyło to, że cały system szczelin był zaatakowany. Swoją frustrację wyraziłam na piśmie – w jednym z moich artykułów opublikowanych w Anglii skarżyłam się na trudności z właściwym rozpoznaniem próchnicy u młodszej generacji. Ubytki były dużo mniejsze, bardzo często niewyczuwalne zgłębnikiem i niewidoczne na zdjęciu rentgenowskim, ale po otwarciu okazywały się bardzo głębokie. Wyraziłam życzenie znalezienia sposobu rozpoznawania ubytków w bardziej adekwatny i bezpieczny sposób. Wkrótce po opublikowaniu artykułu otrzymałam list od australijskiego dentysty dr. G. Knighta, który poinformował mnie, że wymarzony przeze mnie aparat diagnostyczny już istnieje, choć nie ma go jeszcze na rynku. Natychmiast więc zamówiłam mój pierwszy DIAGNOdent u bardzo zaskoczonego przedstawiciela firmy KaVo. DIAGNOdent jest łatwym w użyciu, szybkim i niedrogim aparatem, który pomaga w postawieniu diagnozy w przypadku próchnicy na powierzchniach żujących. Do jego użycia, ja i personel mojej kliniki dobrze się przygotowałyśmy, zapoznając się ze stosownym piśmiennictwem (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Przeprowadziłyśmy również serię eksperymentów na zębach usuniętych, aby zrozumieć, jak działa aparat i jak się nim posługiwać. Na przykład podniosłyśmy granicę pomiarów w stosunku do ówczesnych oryginalnych zaleceń producenta, co oznaczało, że przy wyniku pomiaru powyżej 30 (producent twierdził, że dolna granica to 16¬ 18) decydowaliśmy się na ingerencję. Po latach okazało się, że badania opublikowane przez ośrodki uniwersyteckie potwierdziły zasadność podwyższenia granicy pomiarów próchnicy, którą stosowałyśmy w naszej klinice. Od czasu zakupu DIAGNOdentu – aparatu opartego na technice fluoroscencji laserowej – „ukryta próchnica” w bruzdach przestała być problemem, jednak w dalszym ciągu miałyśmy wiele wątpliwości co do rozpoznawania ubytków na powierzchniach stycznych. Problem polegał na tym, że bardzo często po otwarciu ubytku próchnica okazywała się dużo bardziej zaawansowana, niż sądziłyśmy. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie UCLA w USA (11) wykazały, że stomatolodzy w 40% przypadków źle interpretują głębokość ubytków wykrywanych na zdjęciach rentgenowskich. Inne badania, porównujące efektywność diagnozy stawianej na podstawie zdjęć rentgenowskich i zdjęć wykonanych metodą cyfrową, wykazały, że wyniki są porównywalne. Na przykład w artykule “In vitro comparison of conventional film and direct digital imaging in detection of proximal caries”(12) porównano obrazy cyfrowe uzyskane w technologii Schick CMOS APS sensor z konwencjonalnymi zdjęciami wykonywanymi na filmie Ektaspeed Plus. Diagnozy, które potwierdzano histologicznie, wykazały, że nie stwierdzono różnicy między obiema metodami. Ponadto autorzy podkreślili, że obydwie metody były bardzo niedokładne w wykrywaniu ubytków szkliwa. W publikacji porównującej różne dostępne na rynku metody diagnostyki (13, 14) wykazano, że radiowizjografia nie poprawia możliwości diagnostycznych.

Technologia komputerowa natomiast stwarza nowe możliwości zwiększenia dokładności rozpoznawania, wczesnego wykrywania i klasyfikacji próchnicy. Od 1998 roku (!) jest dostępny na rynku The Logicon Caries Detector Software Program, na razie stosowany tylko z Kodak RVG Digital Radiography System (dawniej Trophy). Opublikowane już w 2002 roku badania kliniczne (15) wykazały, że Logicon Caries Detector pomaga dentystom wykryć o 20% więcej ubytków próchnicowych umiejscowionych w zębinie niż bez pomocy komputera, nie powodując równocześnie diagnoz fałszywie dodatnich (ryc. 1, 2, 3, 4). Program ten analizuje zmiany gęstości (density) analizowanych tkanek i identyfikuje zdemineralizowane regiony zębów. Uzstala też prawdopodobieństwo ubytku w szkliwie i zębinie dzięki zestawieniu i porównaniu znanych cech zawartych w bazie danych, utworzonej na Uniwersytecie UCLA w USA. System ten był ulepszany w miarę upływu lat i dzisiaj, między innymi, kompensuje drobne defekty zdjęć, jak również poprawia jasność i kontrast obrazu (16, 17).

System Logicon potwierdza to, co wielokrotnie stwierdziłam klinicznie, a mianowicie, że próchnica w rzeczywistości jest bardziej zaawansowana, niż pokazują to zdjęcia rentgenowskie, czy też raczej to, co ja - stomatolog mogę dostrzec na zdjęciach. Daje on możliwość bardzo dokładnej identyfikacji i oceny rozmiaru ubytku, a co za tym idzie uzasadnia wcześniejszą interwencję niż te, których dokonują moi szwedzcy koledzy.

Niedawno wysłuchałam wykładu dr. Gordona Christensena, jednego z najbardziej znanych stomatologów na świecie, w którym powiedział, że wypełnienia kompozytowe (które są jedynymi wypełnieniami ubytków klasy II używanymi obecnie w Szwecji) przeżywają tylko 6 lat (?!). Gdyby była to prawda, byłaby to szokująca wiadomość. Nie wiem, na jakim badaniu opiera on swoje stwierdzenie, ale szukając odpowiedzi w internecie (PubMed), znalazłam szwedzką publikację “Selection of dental materials and longevity of replaced restorations in Public Dental Health clinics in Northern Sweden”.

Autorzy stwierdzili w niej, że „średnia przeżywalność wypełnień, które wymagały poprawienia, wynosiła: 16 lat dla amalgamatu, 6 lat dla kompozytu i 11 lat dla szkło-jonomeru” (18). Skontaktowałam się z autorami artykułu, którzy uczulili mnie na fakt, że nie można oceniać trwałości wypełnień, używając tylko danych dotyczących wypełnień wymagających poprawienia. Dla zainteresowanych tematem – zostało to bardzo przejrzyście opisane i wyjaśnione przez Opdama i wsp. (19) w artykule “Age of failed restorations: a deceptive longevity parameter”. Opdam jest jednym z autorów pracy “22-year clinical evaluation of the performance of two posterior composites with different filler characteristics” (20). Badanie to, obejmujące 22 lata, jest długoczasową obserwacją wypełnień wykonanych z dwóch różnych kompozytów: P¬ 50 APC (3M ESPE) o zawartości 70% wypełniacza nieorganicznego i Herculite XR (Kerr) o zawartości objętościowej 55% wypełniacza. Obydwa badane materiały funkcjonowały dobrze i ich roczna utrata wynosiła 1,5% w grupie P¬ 50 APC i 2,2% w grupie Herculite. Jest wiele badań, które wskazują na dobre funkcjonowanie kompozytu, np. Van Dijken i Pallesen stwierdzili 14,9% utraty w badaniu 7¬ letnim (21), Pallesen i Qvist obserwowali przez 11 lat (22) wypełnienia i inlaye kompozytowe i stwierdzili, że tylko 16% wypełnień i 17% inlayów wymagało naprawy lub wymiany w tym okresie. Inne artykuły (23, 24, 25) podają podobne wyniki, ale donoszą również, że małe, jednopowierzchniowe wypełnienia funkcjonują znacznie dłużej w porównaniu z wypełnieniami wielopowierzchniowymi (26, 27, 28). Skoro wypełnienia muszą być poprawiane i za każdym razem stają się większe, powstaje pytanie, czy nie byłoby rozsądniej aktywnie interweniować, tak aby wykonanie wypełnienia w ogóle nie było konieczne?

Skoro od ponad 10 lat istnieje tak precyzyjne narzędzie diagnostyczne jak Logicon Caries Detection System, to zaskakujące jest, że tylko ok. 5 tysięcy stomatologów na świecie używa tego systemu. Moim zdaniem, system ten zasługuje na wprowadzenie do nauczania na uczelniach stomatologicznych.
Od kilku lat istnieje na rynku materiał, który zatrzymuje próchnicę w bardzo wczesnych stadiach, to znaczy nie później niż w stadium E2 do D1 (3) w przypadku próchnicy na powierzchniach stycznych – kiedy nie nastąpiło jeszcze przerwanie ciągłości korony zęba. Według informacji otrzymanych od DMG, producenta materiału Icon, w stadium D1 10 do 20% powierzchni stycznych ma już przerwaną ciągłość, co zmniejsza efektywność infliltracji z użyciem tego materiału. Rozpoznanie i wczesna diagnoza, postawione za pomocą takiego programu komputerowego jak Logicon, są ważne, umożliwiają bowiem zatrzymanie progresji ubytku we właściwym momencie. Sam sposób leczenia jest bardzo prosty i szybki. Po założeniu koferdamu powierzchnię zęba oczyszcza się 15% kwasem solnym, spłukuje wodą, suszy za pomocą alkoholu i kilkakrotnie impregnuje żywicą (ryc. 5) oraz utwardza światłem. Obecnie istnieje już wiele artykułów na temat infliltracji (29-36). Kielbassa i wsp. napisali w Quintessence Int. (29): „Wraz ze wzrastającym zrozumieniem procesów próchnicowych wiadomo już, że demineralizację szkliwa można zatrzymać, a powierzchnię zremineralizować. Dowody kliniczne z badań nad infiltracją za pomocą żywicy nie przynoszą jeszcze definitywnych odpowiedzi, ale bazując na dostępnych studiach, można powiedzieć, że infliltracja zatrzymuje proces próchnicowy w przebarwionym szkliwie (white spot lesions)”.

Myślę, że infliltracja będzie w przyszłości główną metodą leczenia, chociaż widzę tu kilka problemów: infliltracja z zastosowaniem czystej żywicy nie daje kontrastu na zdjęciach rentgenowskich, który byłby pożądany. Być może wkrótce pojawi się na rynku preparat z wypełniaczem. Potrzebna jest też edukacja pacjentów, by zrozumieli, że ta forma leczenia jest dla nich bardziej korzystna niż wykonanie wypełnienia w późniejszym stadium, ponieważ takie leczenie wymaga zawsze poprawek.

Tym kolegom, którzy planują nabycie sprzętu radiowizjograficznego, chciałabym poradzić, aby przed zakupem sprawdzili, czy wybrany przez nich system ma dodatkowy program do diagnostyki próchnicy, taki jak Logicon. O ile mi wiadomo, dzisiaj tylko Kodak może zaoferować takie rozwiązanie, ale przecież w tej dziedzinie postęp jest błyskawiczny.
 

Ryc. 1.

Ryc. 2

Ryc. 3

Ryc. 4

Ryc. 1, 2, 3, 4. Na zdjęciu rentgenowskim widoczny ubytek na powierzchni dalszej zęba 14, ale ubytek w obrębie powierzchni bliższej zęba 15 jest trudny do zauważenia nawet dla wprawnego obserwatora. Program komputerowy systemu Logicon odnalazł i właściwie ocenił oba ubytki jako kwalifikujace się do leczenia. Zdjęcie zębów z ubytkami potwierdza diagnozę komputerową (zdjęcia dzięki uprzejmości B. Dykstra DDS, USA).


Ryc. 5. Leczenie powierzchni stycznej z zastosowaniem infiltratora próchnicy Icon (za zgodą DMG Dental).

 

PIŚMIENNICTWO
1. Mejàre I. i wsp.: Caries assessment and restorative treatment thresholds reported by Swedish dentists. Acta Odontol Scand., 1999, 57, 3, 149¬ 154.
2. Sundberg H. i wsp.: Swedish dentists’ decisions on preparation techniques and restorative materials. Acta Odontol. Scand., 2000, 58, 3, 135¬ 141.
3. Mejàre I., Källestål C., Stenlund H.: Incidence and progression of approximal caries from 11 to 22 years of age in Sweden: a prospective radiographic study. Caries Res., 1999, 33, 2, 93¬ 100.
4. Lussi A. i wsp.: Performance and reproducibility of a laser fluorescence system for detection of occlusal caries in vitro. Caries Res., 1999, 33, 4, 261¬ 266.
5. Lussi A. i wsp.: Clinical performance of a laser fluorescence device for detection of occlusal caries lesions. Eur. J. Oral Sci., 2001, 109, 1, 14¬ 19.
6. Takamori K. i wsp.: Detection of occlusal caries under sealants by use of a laser fluorescence system. J. Clin. Laser Med. Surg., 2001, 19, 5, 267- 271.
7. Lussi A., Francescut P.: Performance of conventional and new methods for the detection of occlusal caries in deciduous teeth. Caries Res., 2003, 37, 1, 2¬ 7.
8. Francescut P., Lussi A.: Correlation between fissure discoloration, Diagnodent measurements, and caries depth: an in vitro study. Pediatr. Dent., 2003, 25, 6, 559¬ 564.
9. Alwas¬ Danowska H.M. i wsp.: Reliability and validity issues of laser fluorescence measurements in occlusal caries diagnosis. J. Dent., 2002, 30, 4, 129¬ 134.
10. Tranaeus S. i wsp.: In vivo validity and reliability of IR fluorescence measurements for caries detection and quantification. Swed. Dent. J., 2004, 28, 4, 173¬ 182.
11. White S.C., Hollender L., Gratt B.M.: Comparison of xeroradiographs and film for detection of proximal caries. J. Am. Dent. Assoc., 1984, 108, 755¬ 759.
12. Castro V.M. i wsp.: In vitro comparison of conventional film and direct digital imagining in the detection of aproximal caries. Dentomaxillofac. Radiol., 2007, 36, 3, 138¬ 142.
13. Kuhnish J. i wsp.: Comparison of visual inspection and different radiographic methods for dentin caries detection on occlusal surfaces. Dentomaxillofac. Radiol., 2009, 38, 7, 452¬ 457.
14. White S.C., Yoon D.C.: Comparative performance of digital and conventional images for detecting proximal surface caries. Dentomaxillofac. Radiol., 1997, 26, 32¬ 38.
15. Gakenheimer D.C.: The efficacy of a computerized caries detector in intraoral digital radiography. J. Am. Dent. Assoc., 2002, 133, 883¬ 890.
16. Tracy K.D. i wsp.: Utility and effectiveness of computer¬ aided diagnosis of dental caries. Gen. Dent., 2011, 59, 2, 136¬ 144.
17. Dykstra B.: Interproximal caries detection. Dent. Today, 2008, 27, 4, 144, 146¬ 147.
18. Sunnegårdh¬ Grönberg K. i wsp.: Selection of dental materials and longevity of replaced restorations in Public Dental Health clinics in northern Sweden. J. Dent., 2009, 37, 9, 673¬ 678.
19. Opdam N.J. i wsp.: Age of failed restorations: a deceptive longevity parameter. J of Dent. 2011 Mar;39(3):225¬ 30.
20. Da Rosa Rodolpho P.A. i wsp.: 22¬ year clinical evaluation of the performance of two posterior composites with different filler characteristics. Dent. Mater., 2011, 27, 10, 955¬ 963.
21. van Dijken J.W., Pallesen U.: Clinical performance of a hybrid resin composite with and without an intermediate layer of flowable resin composite: a 7¬ year evaluation. Dent. Mater., 2011, 27, 2, 150¬ 156.
22. Pallesen U., Qvist V.: Composite resin fillings and inlays. An 11¬ year evaluation. Clin. Oral Investig,. 2003, 7, 2, 71¬ 79.
23. Krämer N. i wsp.: Nanohybrid vs. fine hybrid composite in extended Class II cavities after six years. Dent. Mater.. 2011, 27, 5, 455¬ 464.
24. van Dijken J.W., Lindberg A.: Clinical effectiveness of a low¬ shrinkage resin composite: a five¬ year evaluation. J. Adhes. Dent., 2009, 11, 2, 143- 148.
25. Lindberg A., van Dijken J.W., Lindberg M.: Nine¬ year evaluation of a polyacid¬ modified resin composite/resin composite open sandwich technique in Class II cavities. J. Dent., 2007, 35, 2, 124¬ 129.
26. Burke F.J., Lucarotti P.S.: How long do direct restorations placed within the general dental services in England and Wales survive? Br. Dent. J., 2009, 10, 206, 1, E2; discussion 26¬ 27.
27. Bernardo M. i wsp.: Survival and reasons for failure of amalgam versus composite posterior restorations placed in a randomized clinical trial. J. Am. Dent Assoc., 2007, 138, 6, 775¬ 783.
28. Lucarotti P.S., Holder R.L., Burke F.J.: Outcome of direct restorations placed within the general dental services in England and Wales (Part 1): variation by type of restoration and re¬ intervention. J. Dent., 2005, 33, 10, 805¬ 815.
29. Kielbassa A.M., Muller J., Gernhardt C.R.: Closing the gap between oral hygiene and minimally invasive dentistry: a review on the resin infiltration technique of incipient (proximal) enamel lesions. Quintessence Int., 2009 40, 8, 663¬ 681.
30. Ekstrand K.R., Bakhshandeh A., Martignon S.: Treatment of proximal superficial caries lesions on primary molar teeth with resin infiltration and fluoride varnish versus fluoride varnish only: efficacy after 1 year. Caries Res., 2010, 44, 1, 41¬ 46.
31. Paris S. i wsp.: Penetration of experimental infiltrants with different penetration coefficients and ethanol addition into natural caries lesions in primary molars. Caries Res., 2012, 46, 2, 113¬ 117.
32. Paris S. i wsp.: Penetration depths of an infiltrant into proximal caries lesions in primary molars after different application times in vitro. Int. J. Paediatr. Dent., 2012, 22, 5, 349¬ 355.
33. Meyer¬ Lueckel H. i wsp.: Influence of application time on penetration of an infiltrant into natural enamel caries. J. Dent., 2011, 39, 7, 465¬ 469.
34. Paris S. i wsp.: Resin infiltration of proximal caries lesions differing in ICDAS codes. Eur. J. Oral Sci., 2011, 119, 2, 182¬ 186.
35. Paris S., Meyer¬ Lueckel H.: Infiltrants inhibit progression of natural caries lesions in vitro. J. Dent. Res., 2010, 89, 11, 1276¬ 1280.
36. Paris S., Hopfenmuller W., Meyer¬ Leueckel H.: Randomized infiltration of caries lesions: an efficacy randomized trial. J. Dent. Res., 2010, 89, 8, 823¬ 826.
 

 

Brak głosów