Nasze książki

 • ksiazka1.jpg
  Dział: 
  Główny
  Cena dla prenumeratorów: 
  74,80

  Pozycja ta jest kierowana przede wszystkim do wykładowców akademickich oraz studentów stomatologii i higieny stomatologicznej.

 • podst farmakologii.jpg
  Dział: 
  Główny
  Cena dla prenumeratorów: 
  57,80

  Niezbędne dla lekarzy stomatologów oraz studentów stomatologii informacje, obejmujące współczesny stan wiedzy z zakresu wybranych zagadnień w tej dziedzinie, podano w przejrzystym układzie graficznym.

 • fizjologia.jpg
  Dział: 
  Główny
  Cena dla prenumeratorów: 
  35,70

  Choroby błony śluzowej nie dają choremu żadnych dolegliwości stąd najczęściej są one wykrywane przypadkiem przez stomatologa. To nakłada na niego szczególną odpowiedzialność i konieczność dokładnego poznania jej fizjologii i patologii. Takiej wiedzy dostarcza trzecie już wydanie tego ważnego dla stomatologów przewodnika.

 • farmakologia.jpg
  Dział: 
  Główny
  Cena dla prenumeratorów: 
  66,30

  Książka przygotowana przez zespół specjalistów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, jest adresowana zarówno do praktykujących lekarzy stomatologów, jak i studentów stomatologii. Ma być pomocna współczesnemu lekarzowi stomatologowi w wyborze materiałów stosowanych w stomatologii, w podjęciu właściwej farmakoterapii.

 • potencjal.jpg
  Dział: 
  Główny
  Cena dla prenumeratorów: 
  23,80

  Cytotoksyczność materiałów wypełnieniowych powinna być badana z wykorzystaniem wszystkich miarodajnych metod. Niewielu pacjentów zdaje sobie sprawę, że niektóre materiały stosowane do wypełnienia ich ubytków zębowych mogą działać toksyczne na cały organizm.

 • modelowanie.jpg
  Dział: 
  Główny
  Cena dla prenumeratorów: 
  33,15

  Książka „Modelowanie koron zębów” to kolejne, uzupełnione i poprawione, czwarte już wydanie podręcznika przeznaczonego dla studentów wydziałów stomatologicznych akademii medycznej, ale jest również przydatna dla lekarzy stomatologów interesujących się protetyką oraz techników dentystycznych.

 • kompendium otodont.jpg
  Dział: 
  Główny
  Cena dla prenumeratorów: 
  81,60

  Książka ujmuje najważniejsze wiadomości z zakresu leczenia ortodontycznego. Omówiono w niej rozwój zgryzu i wyrzynanie zębów, podano terminologię i nomenklaturę stosowaną w ortodoncji oraz stomatologii, a także systematyczny przegląd wad zgryzu.

 • diagnostyka i leczenie zmian endodont.jpg
  Dział: 
  Główny
  Cena dla prenumeratorów: 
  57,80

  W książce przedstawiono aktualny stan badań oraz doświadczenia własne autorów dotyczące diagnostyki i leczenia zmian chorobowych o podłożu endodontyczno-periodontologicznym i periodontologiczno-endodontycznym, z pogranicza dwu grup chorób, które w literaturze przedmiotowej określa się terminami zmiany endo-perio i perio-endo.

 • radiologia.jpg
  Dział: 
  Główny
  Cena dla prenumeratorów: 
  79,90

  Zdjęcia rentgenowskie to „oczy stomatologa” służące do diagnostyki patologii jamy ustnej. Coraz więcej chorób można szybciej i pewniej zdiagnozować dzięki nowym technikom obrazowania: tomografii komputerowej, obrazowaniu przy pomocy rezonansu magnetycznego.

 • profilkatyka.jpg
  Dział: 
  Główny
  Cena dla prenumeratorów: 
  22,10

  W pozycji omówiono szczegółowo wszystkie rodzaje czynników zagrażających zdrowiu stomatologów w związku z wykonywaniem zawodu, wskazując równocześnie na obowiązujące zasady, metody i możliwości postępowania zapobiegawczego w tej dziedzinie. Omówiono zagadnienie ryzyka zawodowego lekarzy dentystów, oddziaływania środowiska naturalnego i środowiska pracy.