Warto przeczytać

 • Arkadiusz Dziedzic

  Domowe wizyty stomatologiczne oraz tzw. mobilne jednostki dentystyczne są efektywnym sposobem zapewnienia dostępu do opieki stomatologicznej osobom, które z powodu wieku lub problemów natury medycznej nie są w stanie opuścić swojego miejsca zamieszkania. W związku z wydłużaniem się czasu życia populacji krajów rozwiniętych znaczna grupa pacjentów, którzy przekroczyli 65. rok życia, wymaga złożonych zabiegów odtwórczych uzębienia.

 • Ryc1. Zdjęcie rentgenowskie zęba 35 wykonane podczas opracowywania kanału korzeniowego.jpg

         Opis przypadków

         Katarzyna Grocholewicz, Wojciech Kabat, Małgorzata Tomasik, Elżbieta Weyna, Marta Mirska­‍‑Miętek

         Czasem istnieje konieczność przeprowadzenia ponownego leczenia endodontycznego z powodu zmian zapalnych w tkankach okołowierzchołkowych lub niewłaściwego wypełnienia kanału. Może ono przysporzyć wiele trudności, a ich przyczyną jest najczęściej twardy materiał wypełniający kanał (np. cement) lub (i) pozostawione w kanale złamane narzędzie.

 • Ryc.1 Sytuacja wyjściowa. Widoczne znaczne zniszczenie koron siekaczy dolnych przez proces próchnicowy.jpg

         Rzadki przypadek

         Rafał Rojek i Krystyna Lisiecka

         Naczyniaki limfatyczne są wrodzonymi wadami układu chłonnego, które, rozpoznawalne prenatalnie, często wiążą się z nieprawidłowym kariotypem (1). Naczyniak limfatyczny jest rzadko stwierdzaną wadą – 1:12 000 noworodków. Klinicznie jest traktowany jako łagodna zmiana guzowata ze zdolnością do progresywnego wzrostu i szybkiego powiększania swoich rozmiarów (2).

 • ryc8 Profesor Janusz Bardach.jpg

  Grażyna Grzesiak-Janas, Daniel Olszewski, Anna Janas

         Janusz Marek Bardach urodził się 28 lipca 1919 roku w Odessie, z ojca Marka, który był lekarzem dentystą, i matki Otylii, gospodyni domowej, Bardachów (ryc. 1). Od 1920 roku zamieszkał wraz z rodzicami we Włodzimierzu Wołyńskim, w którym ukończył gimnazjum w roku 1938 (ryc. 2). Tutaj spotkał swoją narzeczoną i przyszłą żonę Taubcię (ryc. 3). W 1940 roku został powołany do Armii Czerwonej i skierowany do Szkoły Kierowców Czołgów do Orła. W 1941 roku ukończył tę szkołę i w lipcu tego samego roku został skierowany na front, gdzie brał udział w walkach z hitlerowcami (1). Rodzice przyszłego profesora Janusza Bardacha oraz siostra Rachela zostali zamordowani przez hitlerowców we Włodzimierzu Wołyńskim w czerwcu 1942 roku.

 • Ryc.-1.Stan początkowy przed leczeniem.jpg

  Rafał Pater­‍‑Jajdelski

         Codziennością każdego praktykującego lekarza, nie tylko stomatologa, jest konieczność dokonywania nieraz bardzo trudnych wyborów. Współczesny lekarz dentysta nie jest dziś zdany tylko na siebie – ma do dyspozycji nowoczesne narzędzia diagnostyczne, coraz doskonalsze urządzenia i materiały. Muszą być one jednak poparte rozległą wiedzą i praktycznym doświadczeniem. To one podpowiedzą mu, jak ich użyć z maksymalną korzyścią dla pacjenta, a także dla siebie. Na ostateczną decyzję o sposobie leczenia wpływa wiele czynników, także te natury finansowej. Dlatego stomatolog – w porozumieniu z pacjentem – musi powziąć taką, która przyniesienie satysfakcję obu stronom tego procesu. Na nim wreszcie spoczywa odpowiedzialność za ewentualne niepowodzenia czy powikłania. Wybór, który podejmuje, nie jest więc łatwy i musi być przemyślany.

 • Ryc. 1 Łatwo dostępne dla operatora przyciski sterujące światłem, zamkami elektromagnetycznymi, powiększeniem i ostrością obrazu rozszerzają zakres zastosowań mikroskopu.jpg

  Roman Borczyk

         Mikroskop operacyjny znalazł powszechną akceptację w leczeniu endodontycznym. Powiększenie, jakie zapewnia, w połączeniu z współosiowym światłem daje możliwość wglądu w głąb systemu kanałów korzeniowych. Dzięki pracy z wykorzystaniem urządzeń optycznych koncepcja leczenia endodontycznego uległa wzbogaceniu.

 • Ryc-1 Uszkodzony korzeń zęba 53..jpg

  Marcin Aluchna i Jacek Górecki

         Stale rosnące możliwości współczesnej stomatologii w dziedzinie przywracania funkcji i estetyki uzębienia sprawiają że wybór właściwej i całkowicie jednoznacznej metody postępowania terapeutycznego staje się dziś coraz trudniejszy. Rodzi się nawet pytanie, czy w ogóle można dokonać takiego wyboru? Jakie czynniki należy uwzględniać? W jakim stopniu wiedza i doświadczenie operatora wpływa na wybór metody leczenia?

 • ryc.-1 Zdjęcie rentgenowskie wykonane bezpośrednio po wypełnieniu kanału korzeniowego.jpg

  Mariusz Lipski i Agnieszka Ciura

         Pomimo stałych postępów w dziedzinie materiałoznawstwa endodontycznego nie stworzono do tej pory środka do zamykania światła kanału korzeniowego, który miałby wszystkie cechy idealnego wypełnienia. Od wielu lat w celu zamknięcia światła kanału powszechnie stosuje się gutaperkę. Ponieważ sama gutaperka nie zapewnia odpowiedniej szczelności, używa się jej łącznie z uszczelniaczem. Obecnie najpopularniejszymi uszczelniaczami są preparaty na bazie żywic epoksydowych (np. AH Plus, TopSeal), choć do niedawna dość powszechnie używano również cementów tlenkowocynkowoeugenolowych czy też past zawierających wodorotlenek wapnia (1).

 • ryc-1 Swobodne ułożenie warg. Wyeksponowane zęby dolne.jpg

  Monika Marciniak i Paweł Marciniak

     Oczekiwania pacjentów pragnących poprawić swój uśmiech dotyczą zazwyczaj zębów odcinka przedniego szczęki. Wzajemne proporcje i ustawienie górnych siekaczy i kłów oraz przebieg linii ich brzegów siecznych w stosunku do warg, tak by tworzyły harmonijną i pozytywnie odbieraną całość, zostały dokładnie określone i opisane w literaturze (1, 2, 3). Rzadszym, ale równie istotnym problemem estetycznym są nieprawidłowości dotyczące zębów przednich w żuchwie.

 • Ryc-1 Stan przed zabiegiem. Ząb 23 z przebarwioną koroną kliniczną po przebytym przed laty leczeniu endodontycznym.jpg

  Marcin Aluchna i Beata Bujnowska­‍‑Aluchna

     Uzupełnienie braku zęba pojedynczego nie stwarza obecnie problemu stomatologowi. Istnieje wiele metod odbudowy, począwszy od klasyki – mostu protetycznego, wymagającego opracowania zębów sąsiadujących z luką, do całkowicie niewymagającej ingerencji w tkanki twarde zębów metody, jaką jest wszczep zębowy i korona. Oprócz wymienionych skrajności istnieją też metody pozwalające na ograniczenie preparacji tkanek twardych zębów, do których można zaliczyć mosty osadzane adhezyjnie przy znacznym bądź całkowitym odstąpieniu od opracowania zębów filarowych.