Warto przeczytać

 • Małgorzata Knaś

         Antybiotykoterapia – podstawowe pojęcia
         Antybiotykoterapia to termin medyczny określający stosowanie antybiotyków w procesie leczniczym.
  Antybiotyki (gr. anti – przeciw, bios – życie) są to naturalne bądź syntetyczne związki chemiczne wytwarzane przez drobnoustroje lub człowieka, które znalazły zastosowanie w przeciwdziałaniu infekcjom wywoływanym przez drobnoustroje lub w profilaktyce. 

 • Ryc.1-Ułożenie-pacjenta-do-zdjęcia-według-Schüllera-przy-zamkniętych-ustach.jpg

  Grażyna Wilk, Teresa Mikołajczak, Stanisław Sztuk

         Staw skroniowo­‍‑żuchwowy (ssż) człowieka jest stawem parzystym, który zajmuje wyjątkowe miejsce w układzie ruchowym, ze względu na dwupiętrową budowę umożliwiającą wykonywanie złożonych ruchów rozwierania i zwierania szczęk, wysuwania i cofania żuchwy oraz żucie. Sprzężone działanie obu stawów pozwala na jednoczesne wykonywanie wymienionych ruchów.

 • Ryc-1-Moon-face.jpg

  Agata Lenartowicz-Lotko i Renata Kryściak
  Zespół Caffeya-Silvermana, czyli korowy przerost kości niemowląt (hyperostosis corticalis infantium), należy do rzadkich chorób wieku niemowlęcego (1). Jest chorobą kości oraz przylegających tkanek miękkich (powięzi, ścięgien i mięśni) o nieznanej etiologii i niewyjaśnionym patomechanizmie (2).  Odpowiedzialność za powstawanie tego zespołu ponoszą prawdopodobnie czynniki infekcyjne, immunologiczne, alergiczne i predyspozycje genetyczne (3).

 • RYC1.jpg

  Marcin Aluchna

  Odwiecznym marzeniem stomatologów jest tworzenie wypełnień, które w sposób trwały i estetyczny odtwarzałyby utracone tkanki zęba. Do niedawna uzyskiwanie satysfakcjonujących efektów w rozległych ubytkach zębów trzonowych było możliwe wyłącznie dzięki wykonywaniu uzupełnień protetycznych, takich jak nakłady, wkłady i korony częściowe ze stopów złota. Powszechnie znane zalety uzupełnień tego typu: trwałość, biozgodność, możliwość adaptacji uzupełnienia do brzegu preparacji czy  prosta procedura osadzania sprawiły, że stały się one doskonałym narzędziem do odtwarzania tkanek twardych w zębach bocznych (1). Brak naturalnego wyglądu znacznie jednak ograniczył ich stosowanie na rzecz prac ceramicznych, których walory estetyczne są powszechnie akceptowane przez lekarzy i pacjentów. Trzeba też podkreślić znacznie wyższą odporność ceramiki na zużycie w porównaniu z tkankami twardymi zęba. Prowadzi to do nierównomiernego ścierania się powierzchni żujących zębów naturalnych w stosunku do powierzchni takich uzupełnień (2).

 • Ryc-1.JPG

  Giancarlo Cortese
  Dr Claudio Gatti
         Podczas pierwszej wizyty stwierdzono prawidłowe przyleganie górnej protezy całkowitej. Utrzymanie całkowitej protezy dolnej było natomiast bardzo złe, mimo jej wielokrotnego podścielania oraz obecności dwóch zakotwień kulowych, przykręconych do prawidłowo wgojonych wszczepów, zlokalizowanych w obrębie spojenia żuchwy. Pacjentka miała poważne problemy z żuciem, których powodem był brak stabilizacji protezy oraz bardzo nasilone okresowo obustronne dolegliwości bólowe w okolicy ujść nerwów bródkowych. Po wyjęciu protezy z jamy ustnej ból w okolicy bródkowej można było z łatwością obustronnie zlokalizować, lekko uciskając błonę śluzową przy samym grzbiecie wyrostka zębodołowego, a nie w obrębie zachyłka przedsionka.

 • Bez-nazwy-1.jpg

  Anna Janas i  Grażyna Grzesiak-
  -Janas

  Skazy krwotoczne zależnie od liczby płytek dzieli się na: trompocytopenie, w których liczba trombocytów jest obniżona, trombopatie, gdy liczba płytek jest prawidłowa, lecz ich funkcja jest upośledzona, oraz trombocytozy, dla których jest charakterystyczny znaczny nadmiar płytek.