Wydarzenia

  • u0003[1].jpg
    29 maja 2008 - 9:31

     Pod koniec kwietnia (24-27.04.) w Starych Jabłonkach na Mazurach odbył się III Zjazd Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. W tym roku w trzydniowym kongresie wzięło udział 120 osób. W programie spotkania znalazły się wykłady oraz warsztaty, między innymi zajęcia z techniki wypełniania i opracowania kanałów, a także zastosowania mikroskopu w endodoncji. Wśród wykładowców znaleźli się:  prof. dr hab. n. med. Halina Pawlicka, prof. dr hab. n. med. Danuta Piątowska, dr n. med. Witold Bojar, lek. stom.

  • dental spaghetti3.JPG
    15 maja 2008 - 10:19

    Podczas Targów Krakdent, 8 marca 2008 r., odbyła się siódma Międzynarodowa Konferencja „Dental Spaghetti”, w której uczestniczyło prawie 500 lekarzy z kraju i zagranicy. Temat przewodni konferencji brzmiał: „Kompozyt czy porcelana –  czy jeszcze leczyć endodontycznie, czy też zdecydować się na implant?” Organizatorzy, prof. dr hab. Jerzy Krupiński, dr n. med. Maciej Żarow oraz tech. dent. Kamila Siekierski, zaprosili światowej sławy wykładowców, zapewniając uczestnikom dzień pełen stomatologicznych wrażeń.